Dvorana kulture „Joga u svakodnevnom životu“ i Hostel Dharma - industrijsko i tehničko nasljeđe Europe

05 Studeni 2015

 

Dvorana kulture „Joga u svakodnevnom životu“ i Hostel Dharma nagrađeni su nedavno na konferenciji uglednog ECTN-a (European Cultural Tourism Network) održanoj u Rigi – Latvija, priznanjem „Industrijsko i tehničko nasljeđe Europe“ te su dobitnici oznake-pločice s QR kodom koju ponosno „nose“ na svojem zidu. Ovime su Dvorana kulture „Joga u svakodnevnom životu“ i Hostel Dharma postali prvi objekt u Hrvatskoj s ovakvom oznakom.
Iza QR koda, koji se lako učitava bilo kojim smartphonom, krije se priča o revitalizaciji ovog nekadašnjeg industrijskog kompleksa u hostel i dvoranu kulture...